Time 100: Ai-Jen Poo | TIME

https://www.youtube.com/watch?v=QAcOcAIhyuQ